Limburgse Monumentenstichting

Limburgse Monumenten Stichting
Wat doet de LMS Afdrukken E-mailadres

De Limburgse Monumentenstichting (LMS), die op 1 november 1973 werd opgericht, beoogt (rijks)monumenten in Limburg van de ondergang te redden en in stand te houden. De LMS is -als non-profit instelling- beschikbaar om zowel kleine als omvangrijke restauratieprojecten ten dienste van particulieren en overheden te realiseren. De restauraties geschieden op basis van deskundigheid en ervaringen van de bestuursleden van de LMS, zoals die in de contacten met instanties, architecten en aannemers vereist zijn.

Restaureren is geen sinecure. Dat weet de LMS als geen ander. Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een restauratie, waarbij het verwerven van subsidie of het vinden van een nieuwe bestemming aan de orde is, moet doorgaans een lange weg worden afgelegd. Dergelijke procedures en processen vereisen kennis en inzicht, volharding en geduld en tijd.

Het inschakelen van de LMS bij een restauratie is daarom zeer aan te bevelen, daar deze de taken van de eigenaar/opdrachtgever kan overnemen totdat de restauratie geheel naar wens is voltooid. De opdrachtgever behoudt uiteraard zeggenschap over alle onderdelen van het restauratie-proces.

Was de activiteit van de LMS vooral gericht op het restaureren van monumenten, haar aandachtsveld is evenzeer gericht op het onderhouden van monumenten. Dit is een gevolg van het gewijzigd subsidiesysteem van de rijksoverheid, die thans subsidies beschikbaar stelt voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten, om op die wijze dure restauraties te voorkomen.

 


U bevindt zich hier  : Welkom Wat doet de LMS